Plan
Древний город Сиедра
Plan
Древний город Сиедра

Древний город Сиедра

Alanya-Gazipaşa karayolunun yaklaşık 20’nci kilometresinde Seki Köyü sınırları içerisindedir. Kilikya Bölgesi’nin batı sınırı olarak önemini koruyan kentin antik dönemdeki ismi olan Syedreon adı ilk kez Roma İmparatoru Tiberius (MS 14-17) döneminde kentin kendi adına bastığı sikkelerde karşımıza çıkmaktadır. Çevresi surlarla korunan kenti iki büyük cadde enine kesmekte ve bunlara dik inen merdivenli sokaklar kent planını oluşturmaktadır. Syedra antik kentine batıda halen ayakta olan anıtsal kapı aracılığı ile girilir. Su ihtiyacı ise güney batısında doğal kaynaktan beslenen (Sarnıç Mağarası), su depolama havuzları ile yağmur suları ile dolan çok sayıdaki küçük sarnıçlarla karşılanmaktadır. Duvarları Erken Hıristiyanlık Dönemi’nde yapılmış fresklerle süslü olan mağara dinsel amaçlarla kullanılmış olup vaftiz mağarası olarak bilinmektedir.

Kentin doğusunda çok görkemli bir yapı kalıntısı olan hamam ile karşılaşılır. Zemininde yer yer mozaik kalıntıları görülmektedir. Hamamın hemen batısında kentin sütunlu caddesi doğu-batı yönünde uzanmakta, caddenin kuzeyindeki duvarda ise nişler bulunmaktadır. Kentin önemi oyun ve yarışlarla ilgili bilgiler içeren birçok yazıtın kalıntılar arasında yer almasıdır. Kentin önemli noktalarında duran yazıtlı heykel kaideleri güreş, atletizm, gibi yarışlarda ödül alanlar ile bu yarışmaları düzenleyenler ve maddi destek sağlayanlar hakkında bilgi vermektedir. Bunların dışında Syedra’da tiyatro, tapınak, bazilika, kilise, evler ve dükkânlar gibi binalara ait kalıntılarda bulunmaktadır Kazılar sonucunda kent tarihinin MS 7’nci yüzyıldan MS 13’ncü yüzyıla kadar uzandığı belirlenmiştir.

Araştırmalar ve İlk Kazı Çalışmaları

Bölgeye yönelik epigrafik ve tarihi araştırmaların arttığı 19. yüzyıl sonlarından itibaren yapılan gezilere ait notlarda ve yayınlarda Syedra’nın adı da sıkça geçer. R. Heberdey ve A. Wilhelm’in 1891-92 yıllarında yaptığı gezileri, kent ve yakın çevresiyle ilgili ilk araştırma olarak kabul edilir. Ardından, kent 1914 yılında J. Keil ve A. Wilhelm tarafından ziyaret edilir. 1960’lı yıllarda G. Bean ve T. Mitford tarafından yapılan epigrafik araştırmalar önemli bir yer teşkil eder. Yine aynı tarihlerde E. Rosenbaum, G. Huber ve S. Onurkan tarafından bölgede yürütülen yüzey araştırmaları kapsamında kentin belli başlı yapıları ve su sistemleri de araştırılmış ve 1967 yılında yayınlanmıştır. 1990’lı yıllarda kente yönelik araştırmalar yoğunlaşır. F. Hild ve H. Hellenkemper’in bu tarihlerdeki epigrafik çalışmalarını M.H. Sayar’ın aynı amaçlı araştırmaları izler. Aynı yıllarda G. Huber tarafından mimari tespit amaçlı çalışmalar gerçekleştirilir. Tüm bu sayılanlar mimari ve özellikle epigrafik amaçlı tespit çalışmaları olup yüzeyde görülebilen kalıntılara yöneliktir. 1994 yılında, Alanya Müzesi tarafından başlatılan temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları 1999 yılına kadar sürdürülür. Bu çalışmalarda, tapınak, sütunlu cadde, akropol kilisesi, kaynak mağarası, liman alanı gibi başlıca yapılarda kazılar gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında B. Can başkanlığında başlatılan arkeolojik yüzey araştırması projesi, mevcut yapı kalıntılarına dayanılarak kentin yayılım alanının tespiti, topografik planın çıkarılması ve yerleşim modelinin oluşturulmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu projeyle, Syedra’nın kuruluşundan günümüze uzanan zaman dilimi içerisinde geçirdiği kentleşme sürecinin ve yapı kalıntılarının evrelerinin aydınlatılması amaçlanmıştır. Diğer yandan, bu tespit ve belgeleme sürecinde hayata geçirilmesi planlanan tanıtım projeleriyle Syedra’nın uluslararası ölçekte kültür turizmine katkısının canlandırılması hedeflenmiştir.

Plan
Araştırmalar ve İlk Kazı Çalışmaları
Plan
Araştırmalar ve İlk Kazı Çalışmaları
Cevap 1
Cevap 2
Cevap 3